Oltáskritikus Életvédõk Szövetsége
     
 
A higanymérgezés 2. rész
 
     
 
A Parkinson-kór okai és a higannyal való kapcsolata

A Parkinson-kór lehetséges környezetbõl származó okai között szerepel a hegesztõfüst (fõleg mangánt tartalmaz), a rovarirtók és növényvédõszerek, számtalan ipari vegyület, kútvíz, és a nehézfémek. Meglehetõsen valószínû, hogy a fogékonyabb, érzékenyebb egyénekben ezek közül - expozíciótól függõen - egynél több is szerepet játszik. Szembetûnõ, hogy a legtöbb ilyen listából hiányzik a higany. A higany egy erõteljes idegméreg, amely a Parkinson kóréhoz nagyon hasonló tüneteket produkál. Az én generációmban pedig a legtöbb ember jó néhány gramm higanyt hordoz a fogaiban.


Az amalgámból bevitt higany mennyisége elég kicsi ahhoz, hogy ne okozzon semmilyen nyilvánvaló, látható károsodást egy olyan egyénnél, akinek a szervezetében megfelelõen mûködik minden nehézfémek elleni védekezõrendszer. Azoknál viszont, akikben általánosságban a nehézfémek elleni, vagy specifikusan a higany elleni védelmi rendszer hibás, úgy vélem, az amalgám meglehetõsen gyakran okoz jelentõs károsodásokat; de miután az amalgámból nagyon kicsi mennyiségú higany szivárog csak ki, a károsodás túl lassú ahhoz, hogy látható legyen még érzékeny egyénekben is. Ezért nehéz demonstrálni az okot és az okozatot. Az amalgám által okozott károsodásokat még alapos bizonyítékokkal alá kell támasztani ahhoz, hogy bíróság számára is kielégítõ legyen.


Tények a higanyról


ñ A higany a legmérgezõbb nemradioaktív elen a Földön
ñ Egy ezüstszínû higanyos amalgámtömés általában 50%-ban tartalmaz higanyt.
ñ Egy amalgámtömés átlagosan 1 gramm tömegû és 0,5 gramm higanyt tartalmaz
ñ Egy átlagos felnõttnek 10 amalgámtömése van, amely összesen 5 gramm higanyt tartalmaz
ñ 0,5 gramm higany egy 40 000 négyzetméter területü tóban halászati tanácsadó kirendelését indokolná

Fémmérgezés tünetei


Álmatlanság,
Paresztéziák(zsibbadás, bizsergés)
Idegesség
Hallucinációk
Szédülés
Fejfájás
Izgatottság
Fáradtság, kimerültség, önbizalomvesztés
Izomgyengeség
Ingerlékenység
Hallászavarok
Álmosság
Érzelmi stressz
Depresszió
Bõrgyulladás
Súlyvesztés
Koordináció hiánya
Remegés
Vesekárosodás


Higanyt tartalmazó hétköznapi eszközök, anyagok:


növényvédõszerek Festékpigmentek és oldószerek
mûtrágyák Cinnabarit kristály (ékszerekben használják)
Amalgám (ezüst színû fogtömések) hashajtók
Ivóvíz (csapvíz és kútvíz) (Megjegyzés: az USA-ban) Kozmetikumok (alapozó)
kipufogógázok Padlóviasz, padlófényesítõ anyagok
Filc Fatartósitó szerek
tömítések ragasztók
Fehérített liszt akkumulátorok
Feldolgozott ételek Légkondicionálók szûrõi
Hintõpor, testpúder hal
Szövetpuhító anyagok Fluoreszkáló lámpák
Thimerosal tartalmú oltóanyagok Öko villanyégõk


A thiomerzál és az oltások

A thiomerzál az oltóanyaggyártók számára az egyik lehetséges tartósítószer. Miután a Eli Lily az 1920-as évek végén és az 1930-as évek elején elsõként bevezette, az 1940-es években tartósítószerként kezdte el árulni a vakcinákban. A thiomerzál tömegét tekintve 49,6 %-ban tartalmaz higanyt és etilhiganyra valamint thioszalicilátra bomlik le. A higany, vagy pontosabban az etilhigany az az anyag, amely a szennyezõdések elpusztításáért felel. Sajnos azonban a higany ennél több pusztítást is végez.

Kapcsolat az autizmus és a thiomerzál között

Az autizmus 500 000- 1 500 000 amerikait érint és a 80-as évek vége óta évente 10-17 százalékkal nõa számuk Kaliforniában 1987 és 1998 között 273 %-os növekedést regisztráltak az autisták számát illetõen. Marylandban 513%-os volt a növekedés 1993 és 1998 között és több tucat államból jelentettek hasonló adatokat. Néhány tudós szerint az autista megbetegedések becsült értéke 15-szörösére emelkedett 1991 óta - amikor a gyermekkori oltások számát megduplázták Míg 1991-ben minden 2500-dik gyermeket diagnosztizáltak autizmussal, ezzel szemben jelenleg minden 166-dik gyermeket érint a megbetegedés.
Az autista eseteknek ez a növekvõ száma furcsa módon párhuzamban áll a thiomerzált tartalmazó vakcinák egyre nagyobb számú és gyakoribb használatával. A gyermekek életük elsõ 15 hónapjában nem kevesebb, mint 21 oltást kapnak. Miután néhány tudós és aggódó aktivista észrevette a korrellációt, vizsgálat indult, hogy a dolog mélyére hatoljanak.

A Gyógymód - Méregtelenítés

A mérgezõ fémek, különösen a higany eliminálásának képtelensége az egyénben közvetlenül kapcsolatban van a tapasztalt neurodegeneráció mértékével.

"Mindig is az volt és változatlanul az a legnagyobb tévedésünk értelmes lényekként, hogy képtelenek vagyunk észrevenni a krónikus, kis mennyiségben történõ mérgezõdések hatását az emberi egészségre." Dr. Boyd Haley

"Teljes biztonsággal kijelenthetem önöknek" - mondja Dr. Rashid Buttar - "hogy véleményem szerint, bizonyítékokra alapozva, minden egyes krónikus, alattomos betegség egy szóhoz köthetõ: mérgezés. Nem lehet az öregedés problémáját kezelni, amíg nem foglalkozunk a méregtelenítéssel." Dr. Buttar, a preventív gyógyítás és a klinikai fémtoxikológia szakértõje, az Amerikai Klinikai Toxikológiai Társaság (American Board of Clinical Toxicology Metal) alelnöke, azt állítja, hogy õ is csak a közelmúltban (2004 körül) jutott erre a következtetésre.

"Öt évvel ezelõtt nem mondtam volna ezt, sõt még egy évvel ezelõtt sem. De minél jobban haladunk, annál nyílvánvalóbbá válik: az összes krónikus betegség mérgezés. Megszabadulunk a méreganyagoktól és máris eloltottuk a tüzet. Lehet, hogy majd újjá kell építeni a testet, de elõször el kell oltani a tüzet. A hagyományos orvoslás csak eltakarja a szemünket, hogy ne lássuk a tüzet."
Dr. Boyd Haley úgy véli, hogy a CDC-t és az FDA-t erõsen befolyásolja a gyógyszer- és vakcinaipar, és nem teljesíti azt a kötelességét, hogy az amerikai emberek egészségét megvédje. A kötelességmulasztásuk eredményeképpen szisztematikusan mérgeznek minket az amalgám fogtömésekbõl származó higannyal és a gyermekeink (különösen a fiúk), komolyan sérültek a thimerosalt tartalmazó oltóanyagoktól.
Dr. Rashid Buttarnek jól ismert az autista gyerekeken használt szintetikus kelátorral, a TD-DMPS-sel kapcsolatban végzett munkája, csakúgy, mint a rákos felnõttekkel kapcsolatos munkái is. A test higanyszintjének kontrollálásával és csökkentésével kapcsolatos alapelvei minden korosztályhoz és számos különbözõ betegségtõl szenvedõ emberhez eljutnak. Mivel a higanyról bebizonyosodott, hogy nagymértékben szerepet játszik a betegségek kialakulásában, a kelációval történõ közömbösítése és a méregtelenítés szükségessége napról-napra egyre tisztábban látszik. Most jöjjenek elméletei, vélekedései.


Az autista vagy autizmus jellegû betegséggel diagnosztizált gyerekek heveny higanymérgezéstõl szenvednek a méhen belüli (anyagi amalgámmennyiség, táplálkozási faktorok, anyai oltások, Rhogam injekciók, stb.) valamint az születés utáni (thimerosalt tartalmazó oltások, stb.) nagymértékû higanyexpozióból eredõen.
Az Alzheimeres felnõttek krónikus és alattomos higanymérgezésben szenvednek, hosszú idõn át tartó higanyexpozícióból eredõen (amalgámtömések, higanygõz belélegzése, fosszilis üzenanyagok égésterméke, táplálkozási tényezõk, stb.).


A higany "szikra" megcélzásával és megszüntetésével a másodlagos "tüzeket" sokkal könnyebb klinikailag kordában tartani és a keletkezõ egyensúlytalanságok kezelésébõl származó javulásokat is könnyebb fenntartani.
Az, hogy miért szenvednek némelyek súlyos károsodást a higanytól, amíg másoknál nincs komoly idegi leépülés, az sok különbözõ tényezõtõl függ, beleértve a biológiai különbözõséget és a genetikai adottságokat. Sokat számít az a tényezõ, hogy az egyén milyen jellegû mérgezésnek volt kitéve. Belélegezte, lenyelte, befecskendezték neki vagy bõrön keresztül kapta? Milyen típusú higannyal érintkezett? Szerves vagy nem szerves higany volt? Ha szerves, akkor etil- vagy metil higany volt? Milyen gyakran volt kitéve a mérgezésnek? Szülés elõtt érte-e nagy mennyiségû méreg?


Vajon súlyosbítja a helyzetet, hogy az anya fertõzött volt vagy Rhogam injekciót kapott a terhesség alatt vagy a fogamzás elõtt? Hány oltást kapott, milyen hosszú idõszakon belül? Milyen volt az étrendje? Milyen közel lakott ipari területekhez és ki volt-e téve fosszilis tüzelõanyagok hatásának? Amint láthatod, számos variáció létezik. De a kezelés módja lényegében ugyanaz. Az egyetlen különbség a kezelés idõtartamában van.


"Úgy tûnik, hogy az alapvetõ közös nevezõ a krónikus neurodegeneratív betegségeknél vagy a csökkenõ vérellátás (kevesebb vért kap az agy) vagy a nehézfémek, konkrétan a higany felhalmozódása. Az egyén képtelensége, hogy megszabaduljon a mérgezõ fémektõl - különösen a higanytól - közvetlen kapcsolatban áll a tapasztalt idegi leépüléssel. Azoknál a fiatal betegeknél, akik autizmustól vagy komoly fejlõdési lemaradástól szenvednek, az agyi vérellátás problémája nem áll fent.


Az autista gyerekek és az Alzheimeres geriátriai betegek mögöttes kórtana ugyanazzal a kóreredettel (etiológiával) rendelkezik, konkrétan: a higanymérgezéssel. Mindkét betegpopuláció abban szenved, hogy nem képes a higanyt kiüríteni a szervezetébõl az Apo E allél által okozott genetikai hajlamnak köszönhetõen. Ez az allél, úgy tûnik, kapcsolatban van a szervezet higanykiürítési képtelenségével.
Ha ezek a betegek egy teljesen higanymentes környezetben élnének, nem szenvednének autizmusban vagy Alzheimer-kórban.
Amikor a higanyt sikeresen eltávolították a szervezetükbõl, ezek az egyének kezdenek jelentõsen javulni, mivel megszûnik az idegrostok károsodása és csupaszsága - ahogy ezt a kognitív funkciókban jelentkezõ folyamatos javulás bizonyítja.


A higany jelenti a "szikrát", amely az autizmus "tüzét" okozza valamint sok más idegrendszeri leépüléssel járó állapotot, mint pl. a PDD, ADD, ADHD és az Alzheimer-kór. Az autizmus az élet korai szakaszában történõ komoly higanymérgezés eredménye, ezzel szemben az Alzheimer-kór az élet során a testben krónikusan felhalmozódott higanymennyiség hatására alakul ki. Az orvos minden "tüzet" el tud oltani, de amíg a "szikrát" el nem távolítják, a teljes gyógyulásnak csak minimális esélye áll fenn, és a legtöbb javulás is legjobb esetben is csak átmeneti lesz.

"A higany a mögöttes közös nevezõje az összes problémának, ami miatt ezek a gyerekek szenvednek, a kiválasztó útvonalak károsodásának következtében... És az egyetlen megoldás az, ha hatásosan eltávolítjuk a higanyt, miközben kijavítjuk és támogatjuk a sérült kiválasztásó és méregtelenítõ útvonalakat. Ezzek egyidejûleg a tápcsatorna kezelése elengedhetetlen, ha a kezelés célja a tartós felépülés.

"Amint a higany eltávolítása megkezdõdött, a károsodás forrását lekorlátoztuk és lehetségessé válik a teljes gyógyulás. Így a teljes felépülés elérhetõ és fokozható különbözõ szükséges kiegészítõ terápiák alkalmazásával, beleértve az étrendet is."


Az orvosok számos különbözõ olyan módszerrel kezelik a nehézfém-mérgezést, amik eléggé zavarosak. A méregtelenítés és kelációs közömbösítés mezeje egy furcsa terület, ahol háború folyik arról, melyik módszer jobb.


Az én megközelítésem a Természetes Allopatikus Orvoslás alapján egy átfogó megközelítés, amely olyan alapvetõ anyagokat használ, mint például magnézium, jód és szódabikarbóna, hogy elõsegítse, fokozza a méregtelenítést, kelációs közömbösítés és gyógyulást. Magnézium olaj szükséges a méregtelenítéshez és a higanymérgezés elleni védelemhez is autizmusnál és cukorbetegségnél.
Én még extra tápanyagokat is használok, mint például a Rejuvenate, aminek a fõ összetevõi chlorella és spirulina, mivel nincs a világon ennél jobb vagy jobb ízû étel, ami átfogóan támogatja a sejtélettant és felépülést. Mark A. Sircus

Azok számára, akiknek új az az elmélet, hogy a táplálkozás-maximalizálásnak sok köze van a nehézfém-eltávolításhoz, megnézhetjük a nehézfémmel veszélyeztetett autista gyerekeket. Hagyományosan az autista gyerekek (higanymérgezés) számos tápanyagban hiányt szenvednek. Ezek közé tartozik a kalcium, cink, C és E vitaminok, különféle aminosavak, szelén, magnézium, taurin és szükséges zsírsavak.
Nehéz nem észrevenni azokat a változásokat, amiket az étrendi változtatás hoz majd a gyermeken. Lehetséges, hogy a gyermeked viselkedési problémáinak súlyossága csökkenni fog és talán a társasági kapcsolatok terén is fejlõdni fog, ha felturbózod õt tömény tápanyagokkal. De a nehézfémeket, különösen a higanyt nagyon konkrétan és célzottan figyelemmel kell kísérnünk.

Higanyos tömések eltávolítása


Ha a higany olyan veszélyes, nem kellene mindenkinek rohanni, hogy eltávolíttassa a fogtöméseit? A válasz egy hatalmas "NEM!" Az eltávolítás folyamán az amalgámból sokkal több higanypára és kis darabok keletkeznek, mint ha békén hagyják õket. Mielõtt úgy döntesz, hogy kiszedeted a töméseidet, vizsgáltasd át a szervezetedet az orvosoddal egy egyszerû vizeletteszt segítségével, hogy kiderüljön a nehézfémek szintje a szervezetedben. Ha túl magasnak bizonyul, ajánlott egy biológiai fogásszal konzultálni, aki jártas a biztonságos amalgámeltávolításban.

A kelációs terápia mint lehetséges kezelési módszer

Tudnunk kell róla, hogy vannak alternatív módszerek a fémmérgezések kezelésére, mint például a kelációs terápia. A legtöbb esetben az átlag népesség semmit nem tud az ilyen kezelésekrõl, mert a hagyományos orvoslásnak nincs tudomása arról, hogy ezek léteznek vagy/és az efféle tudást évek hosszú során számos hatalmi szervezet eltitkolta.

A kelációt elsõként az 1940-es években használta az amerikai haditengerészet ólommérgezés kezelésére, ezt követõen az FDA jóváhagyta mint a nehézfém-mérgezések kezelésének biztonságos módszerét. A kelációs terápia egy olyan orvosi kezelés, amely javítja a metabolikus és keringési funkciókat azáltal, hogy eltávolítja a testbõl a mérgezõ fémeket és az abnormális helyen lerakódott, ásványi anyagokként szolgáló fémionokat (mint pl. a vas.) Mindezt az EDTA (etilén-diamin-tetra-ecetsav) nevû aminosav orális (szájon át történõ) vagy intravénás (infúzióban) alkalmazásával végzik.

Amikor egy EDTA molekula végighalad a véráramban, "megragadja" a nehézfém-részecskéket szorosan hozzájuk kötõdve és kihúzza õket a membránból vagy testszövetbõl, amelybe beágyazódtak. Mivel az EDTA egy mesterséges aminosav, a test idegen anyagnak tekinti és a vesékbe szállítja, hogy kiválassza a vizelettel.

A kelációs terápia alkalmazását jól ismerõ orvosok gondosan megismertethetik pácienseikkel az ilyen terápiás kezelések elõnyeit.

Dr. Connealy 1986-ban kezdett magánpraxist folytatni, és 1992-ben megalapitott a South Coast Medical Center-t, ahol orvosigazgatóként dolgozott. A módszere erõteljesen gyökerezik abban a hitben, mely szerint az egészségi problémáknak a szigorúan gyógyszerekkel történõ kezelésével nem lehet rátalálni a betegségek gyökerére. Dr. Connealy havonta publikál cikkeket a Coast és az OC "Health" magazinokban, valamint kéthetente vendégként szerepel Frank Jordan "Healthy" címû rádióshowjában is. Rendszeresen tart elõadásokat, és oktatja az embereket az egészség témakörében.

Megváltoztak az ember körülményei

Az élet szabályai és körülményei folyamatosan változnak és hamarosan beköszönt a túlélésért folyó küzdelem. A már megmérgezett világunk még inkább szennyezetté és radioaktívvá válik, s ehhez jelentõs mértékben hozzájárul a modern orvoslás és fogorvoslás is a halálos gyógyszerek, nehézfémek és sugárzások használatával.
Az emberek többsége jelentõsen legyengült testtel és immunrendszerrel néz a jövõ elébe mert súlyos hiányállapotokban szenvednek jód, magnézium és más nélkülözhetetlen ásványi anyag és tápanyag tekintetében. A sejtek alkalmazkodóképessége közvetlen kapcsolatban áll a kielégítõ tápanyag-ellátottsággal és a megfelelõ sejtlégzéssel, ami eltávolítja a sejthártyán át a salakanyagokat és mérgeket.
A sejtek sokféle módon tudnak reagálni a stresszre, a túlélési mechanizmus aktiválásától kezdve egészen a sejthalál beindításáig, amely végül eltávolítja a károsodott sejteket. Az, hogy a sejtek védõ vagy destruktív stresszválaszt produkálnak-e, sok különféle tényezõtõl függ, de legfõképp a tápanyag-ellátottság mértékétõl. A bikarbonát hiánya szintén problémát jelent, ennek köszönhetõen van oly jelentõs gyógyhatása a Na-bikarbonátnak (szódabikarbónának.)
A Természetes Allopatikus Orvoslás csak biztonságos, nem mérgezõ, nem szintetikus szereket alkalmaz, amelyek nem növelik tovább a test méreganyag-terheltségét. A protokoll legtöbb szere alkalmazható orálisan, bõrön át vagy intravénásan. A bõrön át történõ alkalmazások közé tartozik a szer közvetlenül bõrfelszínre helyezése, az intenzív gyógyfürdõi használat, inhalálás, illetve a glutathion kúpok és természetes beöntések alkalmazása.


A természetes keláció fõ szempontjai

"Ebben az országban a gyermekek 20 %-a beteg vagy sérült. Ez a helyzet nagymértékben különbözik a 20-30 évvel ezelõttitõl, és a közegészségügyi hatóságok nem tudnak magyarázatot adni arra, miért is van ez így."
Barbara Loe Fisher
Országos Vakcina Információs Központ

A tiszta, érintetlen területek mára már eltûntek, és most - túl késõn - ébredtünk rá arra, hogy ugyanez játszódott le a sejtjeinkben, szöveteinkben, ereinkben is. Ahogy a tudomány fejlõdésével egyre kisebb mennyiségû méreganyagokat lehet a testünkben kimutatni, arra jövünk rá, hogy nem is szükséges ezekbõl nagyon nagy mennyiség ahhoz, hogy gyengüljön a test mûködése. S ami még ennél is rosszabb, a sokféle méreganyag teljesen kiszámíthatatlan módokon adódik össze és olyan kombinált hatást fejt ki, amely rosszabb, mint az egyedi hatások összessége.

Az igazán rossz hír az, hogy bolygónkon a teljes északi féltekére radioaktív anyagokat okádó nyílt nukleáris "sebek" vannak, de ezt a tényt a teljes egészségügyi közösség makacsul ignorálja. Az egészségügyi hatóság emberei azokról a higanyfelhõkrõl is mélyen hallgatnak, amelyek a Föld minden sarkába eljutottak már - ahogy testünk minden sejtjébe is. A világ összes széntüzelésû erõmûje több ezer tonna higanyt bocsát ki a környezetbe, a higany pedig mindenhova bekerül. A modern orvoslás és fogorvoslás is hozzájárult az emberek mérgezéséhez veszélyes kémiai anyagok, nehézfémek és sugárkezelés használata által. (A sugárveszéllyel kapcsolatban további információkat a Nuclear Toxicity Syndrome c. könyvemben, valamint a Iodine címû könyvem 2. kiadásában talál.)

Néhány õrült ország rutinszerûen használ fáradt utániumot a háborús területeken, és az ebbõl származó radioaktív csapadék évmilliárdokig megmarad.

Szerencsére léteznek számunkra és gyermekeink számára természetes valamint félig természetes kezelési módok, amelyek képesek visszafordítani a higany, arzén, ólom és más kemikáliák okozta károsodások nagy részét. Megfelelõ protokollal még az uránium is eliminálható.

A kelációról kimutatták, hogy hatékonyan távolítja el a plutóniumot a csontváznak a rák szempontjából legveszélyeztetettebb területeirõl, mint például az élõ sejtekhez közek esõ csontfelszínekrõl.
Dr. Jaquelin McCandless szerint "az orálisan alkalmazott ágensek, különösen a DMSA, fokozhatják az élesztõgomba túlnövekedését."
Amikor nehézfémekkel nagymértékben terhelt pácienseken végezzük a kelációs terápiát, különösen gyerekek, nagyon idõsek vagy krónikus betegek esetében, legjobb, ha a fémeket gyengéden, óvatosan, inkább lassabban mint gyorsan mobilizáljuk és távolítjuk el, hogy a testbe minél kevesebb fém szívódjon vissza és hogy ne árasszuk el a testet a mérgezõ fémekkel, amelyek szabadgyök-aktivitásuknak köszönhetõen további oxidatív stresszt okoznak.
A természetes kelátorok biztonságosak, nem invazívak, megfizethetõek és vény nélkül kaphatók, mivel táplálékkiegészítõként árulják õket. A valóságban irdatlan mennyiségû tapasztalati bizonyíték van a piacon kapható termérdek sok kelációs termékkel kapcsolatban, azonban nagyon kevés a tudományos bizonyíték. Sokkal könnyebb kijelentéseket tenni róla, mint drága klinikai vizsgálatokkal bebizonyítani a hatásosságukat.

Függetlenül attól, milyen kelációs módszert használunk, mindegyik hatásosabb lesz akkor, ha a test magnézium szintje megfelelõ. A magnézium nagyon fontos a méregtelenítéshez és - más ásványi anyagokkal együtt, mint pl. cink - eltávolítja a toxikus nehézfémeket a testbõl. A magnézium egy nélkülözhetetlen faktor a test természetes öntisztító és méregtelenitõ folyamataiban. Ezért ésszerû dolog azt feltételezni, hogy az alacsony magnéziumszint egy felnõttet vagy gyermeket sérülékenyebbé tenne a nehézfém mobilizációra a kelációs folyamat alatt. A kelációval járó problémák közül sok lecsökkenthetõ, ha a páciens megfelelõ mennyiségû magnéziumot kap. A magnézium bõrön át való alkalmazásának terápiás értéke messze túlmutat az étkezéssel vagy táplálékkiegészítõkkel bevitt magnézium hatásán. A transzdermális (bõrön át) terápia hatékonyan feltölti a szöveteket nagy mennyiségû magnéziumot juttatva közvetlenül a véráramba.

A 21. században a farmakológia középpontjának el kell tolódnia a gyógyszerekrõl - amelyek tovább növelik az emberek már meglévõ méreganyag-terheltségeit - az olyan gyógyhatású szerek és protokollok irányába, amelyek ezen terheltségeket csökkentik.

A nyomelemek alapvetõ szerepe

Az elmúlt 35 évben felismertük, hogy a nyomelemek alapvetõ szerepet játszanak az egészség fenntartásában és nem vehetjük természetesnek õket. A nyomelemek nélkülözhetetlen szerepe jól dokumentált a baktériumok, vírusok, gombák valamit a rák, a degeneratív betegségek és a születési rendellenességek ellen küzdõ immunrendszer támogatásában és fenntartásában.


Ezek a nyomelemek abszorbeálják a toxikus anyagokat az emésztõtraktusból, és ugyanakkor gyógyító és nyugtató minõséggel is rendelkeznek. Magukba szívják a gázhalmazállapotú anyagokat és segítik a szabályos mûködést.
Az ásványi anyagok minden élõ sejt szintézisébe belépnek és olyan életfontosságú folyamatokat befolyásolnak, mint az oxidáció, növekedés és szaporodás.

Joel D. Wallach a "Rare Earth and forbidden cures" (Ritka Földi és Tiltott Gyógymódok) címû könyvében azt állítja,hogy a nyomelemek egyetlen közös nevezõje az, hogy mindegyik igen kismennyiségben található meg az egészséges szövetekben. A nyomelemek koncentrációját és a funkcionális koncentrációját nagyon szûk élettani határokon belül kell fenntartani ha az emberi test szerveinek és szöveteinek struktúráját és mûködését fent kivánjuk tartani az optimális fertilitás, fejlõdés, növekedés, egészség és élettartam érdekében.


A nyomelem-kiegészítõknek a leghatákonyabb formáját, a növényieredetû nyomelemeket kell fogyasztanunk.


Források:
http://www.naturalnews.com/mercury_poisoning.html
http://www.naturalnews.com/016544_mercury_heavy_metals.html
http://www.naturalnews.com/022279_mercury_vaccines.html
http://www.naturalnews.com/011764_thimerosal_mercury.html
http://www.naturalnews.com/031544_mercury_poisoning.html
http://wisewitchessociety.ning.com/forum/topics/the-pineal-gland-spiritual
http://socyberty.com/spirituality/the-pineal-gland-spiritual-awakening-and-astral-projection/
http://www.starseeds.net/profiles/blogs/how-to-clean-up-the-pineal
http://humansarefree.com/2011/02/how-to-clean-up-pineal-gland.html
http://www.near-death.com/experiences/cayce08.html
http://www.buzzle.com/articles/mercury-poisoning-symptoms.html
http://www.mercurypoisoned.com/protocol_iaomt.html
http://blog.imva.info/?s=mercury
http://blog.imva.info/medicine/natural-allopathic-medicine
http://blog.imva.info/medicine/essentials-natural-chelation
http://www.alternativementalhealth.com/articles/autism.htm
http://gerrygaboriau.com/nutrition/minerals/
http://buddyhuggins.blogspot.com/2011/10/sun-flares-pineal-gland-activation.html


Forrás: http://thewatchers.adorraeli.com/2012/01/12/mercury-poisoning-of-our-mind-body-and-the-planet-no-multidimensional-perception/

Fordította: az Oltáskritikus Életvédõk Szövetségének publikációs csoportja

 

 
     
  vissza vissza a fõoldalra